MENU
PRAVILA KORIŠĆENJA
Poštovani,

Hvala što posećujete veb-sajt  SC „Novi Beograd“, odnosno Hale sportova „Ranko Žeravica“. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog internet sajta, vi potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i da ste sa njima saglasni te se obavezujete da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Zato, molimo vas još jednom da pažljivo pročitate sve uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu.

Uslovi korišćenja
Sve informacije dostupne na ovoj internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje  SC „Novi Beograd“ objavljuje na ovoj internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja.  SC „Novi Beograd“ može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj internet prezentaciji.

 SC „Novi Beograd“ stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga  SC „Novi Beograd“ ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa ovog sajta jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornim za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj internet stranici. Za dodatne informacije, molimo, obratite se zaposlenima  SC „Novi Beograd“.

Osobe koje su zainteresovane za bilo koju uslugu  SC „Novi Beograd“, predstavljenu na ovom sajtu, mogu kontaktirati  SC „Novi Beograd“ kako bi se detaljnije raspitali o svim uslovima pružanja određene usluge.
Molimo vas imajte u vidu da slanje poruka elektronskim putem može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena elektronskim putem smatraće se nepoverljivom, te  SC „Novi Beograd“ ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti
Saglasni ste da koristite internet prezentaciju  SC „Novi Beograd“ na sopstveni rizik.  SC „Novi Beograd“ nije odgovorno za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom korišćenja internet prezentacije  SC „Novi Beograd“ ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj internet prezentaciji.  SC „Novi Beograd“ neće biti odgovorno za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi
Linkovi sadržani na ovoj internet prezentaciji omogućiće vam da napustite stranicu  SC „Novi Beograd“. Povezane lokacije nisu pod kontrolom  SC „Novi Beograd“, samim tim nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih internet strana.  SC „Novi Beograd“ vam omogućava ove veze/linkove radi pogodnosti. Uključenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane  SC „Novi Beograd“.

Autorska prava
Svi elementi na ovoj internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isključivo su vlasništvo SC „Novi Beograd“.

Prikupljanje podataka korisnika
Na ovom sajtu se prikupljaju i podaci korisnika (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa, grad...). Pomenute podatke korisnik sajta ostavlja dobrovoljno ispunjavanjem formulara i to se smatra saglasnošću da se ti podaci mogu koristiti u različite svrhe: kontakt sa korisnikom, statistička obrada posećenosti našeg sajta i naknadno informisanje korisnika o ponudi  SC „Novi Beograd“. Garantujemo da podatke prikupljene na taj način koristimo interno bez ustupanja trećim licima. Ukoliko ne želite da se vaši podaci koriste u naznačene svrhe, molimo da nas kontaktirate i odjavite se sa liste.

Maloletni korisnici
Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima, koji nemaju pomenuto odobrenje, nije dozvoljeno da ostavljaju lične podatke.