MENU
Pravila
Posetilac – je svaka osoba koja ulazi u Halu sportova sa važećom ulaznicom
Organizator – pravno ili fizičko lice koje organizuje predmetnu manifestaciju, događaj ili skup u zatvorenom ili otvorenom prostoru
Događaj – koncert ili neki drugi kulturno sportski događaj koji je otvoren za javnost, a koji može biti komercijalni (uz kupljenu ulaznicu) ili javni, gde je ulaz slobodan

Opšte odredbe:

Svako lice koje ulazi u Halu sportova, prihvata sledeća pravila i obavezuje se da će ih se pridržavati.
 • Prilikom ulaska u Halu sportova, Posetilac je dužan da ima validnu ulaznicu.
 • Na zahtev ovlašćenog lica Posetilac mora da pokaže ulaznicu.
 • Kupljena ulaznica je definisana za određeni događaj u Hali sportova i sadrži sve bitne podatke: dan, vreme, događaj, lokaciju, broj sektora, kao i mesto.
 • Ulaznica je validna samo ako je nepromenjenog izgleda sa bar-kodom kojim se registruje jedan ulazak u Halu sportova.
 • Obezbeđenje u Hali sportova na ulazu obavlja proveru svega što se unosi u objekat, pa samim tim ima pravo da pretraži sve torbe, ruksake, kese i druge lične stvari, a sve u cilju bezbednosti.
 • Posetioci dolaze u Halu sportova na svoju odgovornost.
 • Svi posetioci se neopozivo odriču prava na tužbu menadžmenta i organizatora ukoliko je došlo do gubitka, troškova, oštećenja ličnih stvari ili je došlo do povrede unutar ili izvan objekta Hale sportova.
 • Najstrože je zabranjen prenos zvuka i slike iz Hale sportova na bilo koji način delovanja, uključujući internet ili mobilni telefon.
 • Video i audio snimci načinjeni u Hali sportova ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe.
 • Posetilac je upoznat da je kompleks Hale sportova, radi njegove bezbednosti i sigurnosti, pod video-kamerama.
 • U prostorijama Hale sportova je zabranjena prodaja duvanskih proizvoda i alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina.
 • U Hali sportova pušenje je zabranjeno.
 • U slučaju evakuacije iz objekta Hale sportova, pratiti uputstva organizatora i nadležnih službi.