MENU
Zakup objekata
Hala sportova „Ranko Žeravica“ je multifunkcionalni objekat i kao takav pruža mogućnosti da se u njoj mogu organizovati razne kultutno-sportske aktivnosti, sajmovi, skupovi i mnoge druge manifestacije.

Osim velike hale, mogu se koristiti i pojedini delovi koji mogu da posluže za treninge, snimanje reklama, filmova i dr.
Takođe, prostor hale može da se zakupi i za prodaju različite robe i usluga, prigodne izložbe, kao i razne konferencije i promocije.


Iznajmljivanje Hale vrši se u skladu sa  važećim cenovnikom  Sportskog centra "Novi Beograd".

 
Za više informacija stojimo na raspolaganju.

info@scnovibeograd.rs
termini@scnovibeograd.rs