MENU
Upozorenje
U HALU SPORTOVA ZABRANJENO JE UNOSITI:
 
 • alkohoholna pića
 • hranu i sokove (gazirane i negazirane)
 • boce i konzerve
 • staklo i proizvode od stakla
 • politički i propagandni materijal
 • ilegalne supstance
 • vatreno oružje
 • makaze, turpiju
 • pirotehnička sredstva
 • laser
 • dugački kišobran
 • laptop
 • sve vrsta životinja, osim psa vodiča
 • eksplozivne i zapaljive materije
 • bilo kakvu opremu za snimanje zvuka, slika, podataka, audio/video-materijala
 
 • Iz Hale sportova zabranjen je prenos zvuka i slike na bilo koji način.
 • Snimci (video i audio) načinjeni u Hali sportova ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe, osim ako nisu posebnim uslovima i ugovorima definisani.
 • Ulaskom u Halu sportova voljni ste i saglasni da se vaš lik besplatno koristi na fotografiji – slici, ili kao deo bilo kog video-snimka.
 • Materijali nastali u okviru manifestacija u Hali sportova mogu se koristiti u komercijalne ili promotivne svrhe u skladu sa odlukama Uprave preduzeća.
 • U prostorijama Hale sportova zabranjena je prodaja duvanskih proizvoda i alkoholnog pića licima mlađim od 18 godina.
 • U Hali sportova pušenje je zabranjeno. Dozvoljeno je samo na vidno obeleženim i za tu svrhu rezervisanim mestima.