MENU
O nama
 
SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA donela je odluku o osnivanju  Privrednog društva Sportski centar Novi Beograd d.o.o., Beograd,  dana, 29.septembra 2022.godine, zavedeneno pod brojem 66-592/22-C. 
Odluka  o osnivanju objavljena u Službenom listu grada Beograda broj 84 оd 29.09.2022.godine.