MENU
Uprava
UPRAVA

Bojan Bovan, dipl. pravnik
Direktor JP Sportski centar „Novi Beograd“

Dejan Petričević, dipl. pravnik
Izvršni direktor za kulturne i javne manifestacije

Miodrag Perišić, mr sporta
Izvršni direktor za sport i rekreaciju

Marina Jovanović, dipl.inž ae – master
Izvršni direktor za informisanje, odnose sa javnošću i marketing

 
NADZORNI ODBOR

Članovi Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd“, koje imenuje Skupština opštine Novi Beograd:

Đorđe Pejčić, predsednik
Bisera Pejčić, član
Vaso Glibo, član