MENU
O nama
JAVNO PREDUZEĆE SPORTSKI CENTAR „NOVI BEOGRAD“
 
  • Osnovano je 28.6.1979. godine rešenjem Skupštine opštine Novi Beograd kao Radna organizacija za sport i rekreaciju „Novi Beograd“.
  • Novom odlukom SO Novi Beograd od 16.6.1990. godine preregistrovana je u Ustanovu za fizičku kulturu – Centar za sport i rekreaciju „Novi Beograd“.
  • Zaključkom SO Novi Beograd od 17.12.1999. godine data je saglasnost Ustanovi da se organizuje kao Javno preduzeće Sportski i poslovni centar „Novi Beograd“.
  • Preduzeće je promenilo naziv i šifru delatnosti 17.6.2009. godine.
  • Preduzeće se usaglasilo sa Zakonom o javnim preduzećima i kao takvo postoji na tržištu pod nazivom JP Sportski centar „Novi Beograd“.
  • Preduzeće nije direktni niti indirektni budžetski korisnik, već se prema klasifikaciji Ministarstva finansija RS nalazi u kategoriji „drugi i ostali korisnici“. Shodno tome, Preduzeće svoju poslovnu aktivnost u najvećoj meri finansira iz sopstvenih prihoda koje ostvaruje na tržištu u uslovima konkurencije.
 
JP SPORTSKI CENTAR „NOVI BEOGRAD“ u svom sastavu ima dva sportska objekta i to:
 
SRC „11 APRIL“
Autoput 2, Novi Beograd
 
Objekat je namenjen za takmičenja u plivanju, vaterpolu, stonom tenisu, košarci, odbojci i tenisu. Ima veliku sportsku dvoranu sa 300 mesta za sedenje, univerzalnu dvoranu, tri otvorena i tri zatvorena bazena, kao i tri otvorena teniska terena, fitnes centar, teretanu i džakuzi-relaks centar.
Od pratećih sadržaja ima: ambulantu, svlačionice, tri restorana, poslovni prostor.
 
 
HALA SPORTOVA „RANKO ŽERAVICA“
Pariske komune 20, Novi Beograd
 
Pored univerzalne dvorane kapaciteta 5.000 mesta, ima teretanu i dve sale za borilačke veštine. Od pratećih sadržaja poseduje: ambulantu, svlačionice, restoran, konferencijsku salu.