MENU
Javne nabavke
ARHIVA
AKTUELNO
OPIS OD DO DOKUMENTACIJA
Plan JN za 2017. godinu21.02.2017. 31.01.2018.
JN 40 - Usluge čišćenja objekata18.10.2017. 25.12.2017.
JN 38 - Nabavka lakog lož ulja18.10.2017. 15.11.2017.
JN 39 - Usluge omladinske zadruge18.10.2017. 15.11.2017.
JN 40 - Usluge čišćenja objekata
18.10.2017. - 25.12.2017.
JN 38 - Nabavka lakog lož ulja
18.10.2017. - 15.11.2017.
JN 39 - Usluge omladinske zadruge
18.10.2017. - 15.11.2017.